Av Gunnar Rosendal:

O Herre Gud, himmelske Fader, välsigna Den himmelska glädjens kapell och fyll det med din himmelska härlighet, så att alla vi, som där tillbedja dig med kropp och själ eller blott i anden må bliva stärkta av den glädje, vari alla dina änglar och helgon oavlåtligen lovsjunga och tillbedja dig.

Förläna oss att i den eviga kärlekens gemenskap bedja tillsammans och arbeta tillsamman, ditt namn till ära och människor till evig frälsning. Fyll oss med din Andes glöd och hänförelse, så att vi glada offra, kämpa och arbeta och saliga vila i bönen vid ditt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.