Gratia Dei stiftelsen instiftades den 22 januari 1951 av bland annat Fader Gunnar Rosendahl. Den tanke som låg bakom stiftandet handlade om att skapa ett kyrkligt centrum med lokaler för gudstjänst, samvaro och boende och där Fader Gunnar kunde verka och leva efter sin pensionering från kyrkoherdetjänsten i Osby.

Det bedrevs en insamlingsverksamhet för att kunna realisera tankarna om en fastighet, under 1950-talet och framåt. Fader Gunnar var ofta ute på föreläsningar där arvodena gick direkt till stiftelsen något som kom skattemyndigheten att eftertaxera honom ordentligt.

Placeringen av Gratia Dei kom till slut att hamna i Kristianstad efter ett antal andra lokaliseringar inte hade blivit av.

Projekteringen av Gratia Dei skedde 1959-1961 där den välkända arkitekten och professorn Peter Celsing inbjöds till att medverka i förverkligandet av fastigheten. Det första spadtaget togs i april 1962 där sedan grundgrävningen gjordes av firman Grävlejon. Skånska Cement hade utsetts till entreprenör av själva bygget.

Grunden blev färdig redan i maj och i november 1962 var kyrkans uppmurande klart för att kunna tas i bruk redan 24 november. Gratia Dei kom att invigas av biskop Martin Lindström den 14 december 1962 endast åtta månader från starten.