Gratia Dei-stiftelsen, som grundades år 1950, har som ändamål att förvalta fastigheten "Gratia Dei" i Kristianstad med lokaler för gudstjänst, samvaro och bostäder.

S:t Johannes församling vid Gratia Dei har av stiftelsen fått uppdraget att svara för gudstjänstverksamheten.

Styrelsen består för närvarande av  Andreas Almer ordf., Robert Johannesson, kassör, Jan-Erik Appell, sekr., Magnus Olsson, v ordf. och Lars Artman samt fem personliga suppleanter.