Under Gunnar Rosendals tid som kyrkoherde i Osby bildade han Gratia Dei-stiftelsen.

Sedan den 1 februari 1999 har stiftelsen en ny styrelse med ledamöter från skilda inomkyrkliga traditioner.

Den nya styrelsen önskar att fastigheten används för bostäder till studenter och gymnasister.

Styrelsen önskar även att det ska finnas ett regelbundet gudstjänstliv där olika fromhetstraditioner tas tillvara.

Med tanke på den andliga situationen i vårt land är det viktigt att det finns platser där vi kan samlas i trohet mot Guds ord.

För att målsättningen för Stiftelsen skall kunna förverkligas behövs gåvor och kollekter. Vi är tacksamma för alla som vill stödja Gratia Dei-stiftelsen.

Våra bankgirokonton är: Gratia Dei-stiftelsen 5886-2772 (för bevarande och underhåll av byggnaden) och 5879-2722 (för församlingens verksamhet, särskilt prästlöner).

Styrelsen för Gratia Dei-stiftelsen

Göte Hansson
Ordf.

Ladda gärna ner texten som ett kollektcirkulär (pdf).