Gratia Dei stiftelsen behöver ditt stöd för att kunna behålla Den himmelska glädjens kapell och utrymmen runt om i ett gott skick.

Just nu dras vi med en underhållsskuld och behöver gå igenom hela fastigheten från tak till källare. På kapellets kupoltak har mossan börjat att växa till och allt behöver målas.

Med glädje tar vi emot både mindre och större gåvor, ge vad du kan.

Hjälp oss att få denna pärla att lysa igen precis som Fader Gunnar tänkte.

Inte bara det yttre behöver ditt stöd, utan även det inre andliga livet. Vi är tacksamma för alla dina förböner så att Gratia Dei kan bli den oas som så väl behövs i den svenska kristenheten.

Vill du skicka en gåva gör det på vårt bankgiro: 5886-2772 och ange reparationer.

Önskar du kommande information, skicka din e-post adress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.