I anslutning till och sammanbyggd med Den Himmelska Glädjens Kapell finns en samlingssal som stiftaren kallat Ljusets Hall.

Denna lokal, som får sitt ljus genom de stora fönsterpartierna mot öster, gör därigenom skäl för namnet.

Lokalen är utmärkt som ”kyrktorg” och samlingssal för olika slag av serveringar och samvaro. I anslutning till lokalen finns ett mindre serveringskök.

I lokalen finns ett omfattande bibliotek med kristen och teologisk litteratur. Särskilt värdefull är samlingen av sång- och psalmböcker och biblar från olika tider.