2023

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

 

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

 

 Maj 

24 maj, Bibelstudium, kl. 18:00, Magnus Olsson.

28 maj, Pingstdagen, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

29 maj, Annandag Pingst, kl.18:30, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell.

 

 Juni

 4 juni, Heliga Trefaldighets dag, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

7 juni, Kyrkohistoria, kl. 18:00, biskop em. Lars Artman och Magnus Olsson.

11 juni, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

18 juni, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

24 juni, kl. 18:00, Vesper med predikan, Robert Johannesson.

25 juni, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

 

Juli

 2 juli, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

9 juli, Apostladagen, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

16 juli, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

23 juli, Kristi förklarings dag, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

30 juli, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

 

Augusti

6 augusti, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

13 augusti, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

20 augusti, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

27 augusti, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.