2020

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

 CORONA-Info!

På grund av Coronaviruset begränsas församlingens verksamhet till gudstjänsterna på söndagar och helgdagar.

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

Vi uppmanar var och en att hålla ut i bön och i bibelläsning.

Håll gärna kontakten med andra församlingsmedlemmar via telefon, e-post etc.

 "Kasten alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om eder." (1Petr 5:7)

 

Augusti

 30 augusti kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

  September

6 september kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell

13 september kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

20 september kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

27 september kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman 

Oktober

4 oktober kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

11 oktober kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

18 oktober kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

25 oktober kl. 11:00, Högmässa,  Jan-Erik Appell

31 oktober kl. 11:00, Gudstjänst, biskop em. Lars Artman

November

1 november kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell 

8 november kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

15 november kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

22 november kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson  

29 november kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman

December

6 december kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson 

13 december kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

20 december kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

24 december kl. 11:00, Julbön, Jan-Erik Appell   

25 december kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

26 december kl. 11:00, Gudstjänst, Jan-Erik Appell