2024

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

 

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

 Juli

7 juli, Sjätte söndagen efter Trefaldighet, kl. 11:00, Högmässa, Biskop Lars Artman.

7 juli, Församlingsmöte, kl. 13:00.

14 juli, Kristi förklarings dag, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

20 juli, kl. 09:30, Arbetsdag, Gratia Dei.

 21 juli, Åttonde söndagen efter Trefaldighet, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

 28 juli, Nionde söndagen efter Trefaldighet, kl. 11:00,Högmässa, Magnus Olsson.

 

Augusti

4 augusti, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

4-7 augusti, Retreat, se särskilt program. 

11 augusti, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

18 augusti, kl. 11:00, Högmässa, Avskedspredikan, Magnus Olsson.

25 augusti, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

 

September

1 september, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

8 september, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

15 september, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

22 september, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

29 september, Den helige Mikaels dag, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.