2020

Januari

5 januari, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

6 januari, Gudstjänst, kl. 11:00, Jan-Erik Appell

12 januari, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

14 januari, kl. 14:30, Lutherskt bordssamtal

-"Vad tänker du om arvsynden?", biskop Lars Artman

17 januari, kl. 18:30, Bibelstudium - "Arvsynden", Magnus Olsson

19 januari, kl. 11:00, Högmässa, biskop Lars Artman

21 januari, kl. 18:30, Kvällsmässa, Magnus Olsson

26 januari, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

28 januari, kl. 14:30, Bibelstudium