2024

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

 

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

 

Mars

17 mars, Jungfru Marie bebådelsedag, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

19 mars, Passionsgudstjänst, kl. 18:30, Robert Johannesson.

23 mars, Påskmåltid, kl. 12:00, Magnus Olsson. Anmälan senast 17 mars!

24 mars, Palmsöndagen, kl. 11:00, Högmässa,

Magnus Olsson, Andreas Almer, predikan.

28 mars, Skärtorsdagen, kl.18:30, Mässa, Magnus Olsson.

29 mars, Långfredagen, kl. 11:00, Gudstjänst, biskop em. Lars Artman.

31 mars, Påskdagen, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

 

 April

1 april, Annandag Påsk, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson, Andreas Almer, predikan.

7 april, Andra söndagen i påsktiden, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

10 april, Bibelstudium, kl. 17:30. Det går att delta via videolänk från kl.18:00.

14 april, Tredje söndagen i påsktiden, kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

21 april, Fjärde söndagen i påsktiden, kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

24 april, Bibelstudium, kl. 17:30. Det går att delta via videolänk från kl.18:00.

28 april, Femte söndagen i påsktiden, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.