2020

Januari 

 

26 januari, kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

28 januari, kl. 14:30, Bibelstudium

 

Februari

2 februari kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

4 februari kl. 14:30, Lutherskt bordssamtal, biskop Lars Artman, tema "Vad är kyrkan?"

9 februari kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

16 februari kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell

18 februari kl. 18:30, Kvällsmässa, Magnus Olsson

19 februari kl 18:30, Bibelstudium, Magnus Olsson, tema "Kyrkan"

23 februari kl. 11:00 Högmässa, Magnus Olsson

26 februari kl. 18:30 Askonsdagsmässa, Magnus Olsson