Oktober

6 oktober, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

8 oktober, Jesajaförklaring, kl. 14:30, biskop Lars Artman

13 oktober, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

20 oktober, Högmässa, kl. 11:00, Jan-Erik Appell

22 oktober, Kvällsmässa, kl. 18:30, Magnus Olsson

27 oktober, Högmässa, kl. 11:00, biskop Lars Artman

29 oktober, Bibelstudium, kl. 14:30