2022

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

 

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

Juli

3 juli kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

10 juli kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson, Robert Johannesson predikan.

17 juli, Apostladagen kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

24 juli kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

31 juli, Kristi förklarings dag kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

 

Augusti

7 augusti kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

14 augusti kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

21 augusti kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman.

28 augusti kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.